O mně


Iva Hlavinková, EFA

Můžu Vám být užitečná?

V oblasti financí sbírám zkušenosti od roku 1998 (životní i neživotní pojištění, hypotéky, úvěry, spoření, penze, investice).

Od roku 2009 pomáhám lidem i s jejich finančním plánem.

Moji klienti mají jasno, proč mají jednotlivé smlouvy sjednané, celek jim dává smysl a nenechají se už napálit prodejci pojistek. Spoluprací se mnou získáte ucelený přehled o smlouvách a doplníme podceněná rizika.

Naším dalším společným cílem bude cesta k finanční nezávislosti a splnění vašich cílů.

Budu velmi ráda, když se osobně potkáme a probereme Vaši finanční situaci, plány a cíle. Potom začneme společně pracovat na jejich naplnění.

Půjdete do toho se mnou?

 

 

Zavolejte, napište - těším se na Vás.

 

Jsem členem Asociace finančních poradců České republiky,  https://afpcr.cz. 

 

Také spolupracuji s webovými stránkami www.e-mastermind.cz, kde na každou Vaši otázku z nabízených kategorií dostanete odpověď.

 

Vzdělávání je pro mě důležité

Samozřejmostí jsou pro mě povinné zkoušky pro finanční poradce - oblast pojistění, úvěrů, investic.

K tomu jsem navíc získala pár dalších certifikátů:

Certifikát o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.

Certifikát Penze jak ji neznáte od společnosti Freedom Private Investment, s.r.o. - důchody, základ zajištění ve stáří a přesto jsou opomíjeny a lidé ani nevědí o kolik peněz přichází, když je nechávají pouze v rukou státu.

Akreditovaný certifikát EFA - od roku 2012 získalo tento certifikát pouze 260 poradců z přibližně 150.000 registrovaných v ČR.  Zkoušky EFA jsou zaměřené na komplexní finanční poradenství, finanční plánování, optimální nastavení zajištění majetku a příjmů. 

Certifikát EUCS - s touto společností pomáháme lidem z pojišťoven získat pojistné plnění a narovnat pojistný trh  v ČR.

Certifikát Svěřenského poradce/správce - v případě potřeby můžeme najít cestu, jak zabezpečit Váš majetek  před neobvyklými riziky. 

 

 

Certifikát EFA

certifikát-Svěřenecká-správa

Osvědčení-EUCS

Osvědčení-o-odborné-zkoučce-pro-kolekt.vyjednávání-IP-KI

 

 Penze jak ji neznáte\

 

Investiční produkty,  podle zákona č. 256/2004 Sb., zprostředkovávám jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO:64283682 a zároveň registrovaný pod investičním zprostředkovatelem Occam Consult s.r.o. IČO: 28955226.

Pojistné produkty, podle zákona č. 38/2004 Sb., zprostředkovávám jako pojišťovací zprostředkovatel zapsaný v registru ČNB pod IČ:64283682 a zároveň registrovaný pod pojišťovacím agentem SAB servis s.r.o., IČ: 24704008.

Spotřebitelské úvěry, podle zákona č. 257/2016 Sb., zprostředkovávám jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 64283682 a zároveň registrovaný pod samostatným zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů SAB servis s.r.o., IČ: 24704008, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Jungmannova 748/30, PSČ 11000.

Tuto skutečnost je možné ověřit v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní banky na CNB, kde také najdete aktuální podrobnosti o registraci a jejím rozsahu.

Bližší informace také získáte zde: 

0 let zkušeností v oboru
0 klientů
0 bank, pojišťoven a dalších institucí v portfoliu

Proč právě se mnou?

3 věci, které moji klienti nejvíce oceňují.

Srozumitelnost

Dříve než se rozhodnete vybrat nějakou službu, vše vám srozumitelně vysvětlím.

Produkty

Vyberu pro vás ty nejlepší finanční služby, které jsou na našem trhu dostupné.

Flexibilita

Můžeme komunikovat přes internet, po telefonu nebo osobně.

Finance srozumitelně


PLACENÉ PORADENSTVÍ

Popis služeb Finance srozumitelně s.r.o.

 

Zpracování finančního plánu

Finance srozumitelně s.r.o. asistuje při modelaci, případně sestaví Klientovi jeho finanční portfolio na základě předaných informací od Klienta.

 

Aktualizace finančního plánu dle potřeby

Klient má právo na osobní schůzky dle potřeby, na kterých je mu prezentován přehled jeho stávajícího portfolia produktů, naspořených finančních prostředků a plnění finančních cílů. Podle informací sdělených Klientem jsou na schůzkách aktualizovány finanční plány Klienta a jeho cashflow. Případné změny promítne Finance srozumitelně s.r.o. do aktuální podoby produktového portfolia Klienta.

 

Správa finančního portfolia a tvorba finanční nezávislosti

Klient je Financemi srozumitelně s.r.o. informován o možnostech a vývoji na finančních trzích, aby docházelo k postupnému zvyšování finanční nezávislosti Klienta.  V případě zájmu i ke zvyšování znalostí a kompetencí Klienta.

 

Roční zhodnocení spolupráce

Finance srozumitelně s.r.o. asistuje při pravidelné roční kontrole produktového portfolia Klienta. Pokud je v té době na trhu lepší řešení situace Klienta v rámci finančních produktů, dle pokynu Klienta Finance srozumitelně s.r.o. zajistí zapracování případných úprav do stávajícího produktového portfolia Klienta, případně doporučí postup.

 

Komplexní zpracování administrativy, kontrola výpisů

Finance srozumitelně s.r.o. zajišťuje přípravu změnových formulářů a jiné administrativní činnosti související s klientovým produktovým portfoliem. Dále je zajištěno zpracování a zaslání potřebných dokumentů na jednotlivé instituce a zároveň je vedena evidence formou naskenované odeslané dokumentace pro případné reklamace ve vztahu k institucím. Klientovi, který dodá skeny výpisů, jsou kontrolovány stavy a aktualizovány.

 

On-line finanční aktuality

Klientovi jsou přes evidovanou e-mailovou adresu zasílány novinky a informace z finančního trhu. Klient je informován o případných ekonomických změnách a novinkách týkajících se finančních produktů. Klient má možnost položit Financím srozumitelně s.r.o. jakýkoliv upřesňující dotaz týkající se těchto finančních produktů.

 

Služba optimalizace domácnosti

Klient má nárok na zprostředkování zvýhodněných služeb souvisejících s chodem domácnosti. Jedná se o služby, které ovlivňují rodinný rozpočet a poskytují příležitost ke snížení pravidelných nákladů. Konkrétní výčet služeb je platný dle aktuální nabídky Finance srozumitelně s.r.o.

 

Služba MyPlann

Elektronický šanon na archivaci všech smluv klienta. Zde si může klient sám vkládat skeny smluv a má přehled nejen o smlouvám ale i o všech výročích na jednotlivých smlouvách.

 

Aplikace Finly

Slouží klientům k výpočtu přesného cash flow. Klienti si sami zadávají své příjmy a výdaje a můžou je kdykoliv v aplikaci změnit.

 

Hlášení pojistných událostí

Finance srozumitelně s.r.o. pomáhá Klientovi při hlášení pojistných událostí. Finance srozumitelně s.r.o. informuje Klienta o podkladech, které bude pojišťovna po Klientovi požadovat k řádnému nahlášení pojistné události (např. lékařské zprávy, rodný list, kopie neschopenky, záznam od policie atd.) a společně vyplní příslušné formuláře pojišťovny, či webové rozhraní, kde lze nahlásit pojistnou událost na pojišťovně on-line, případně dodá potřebné odkazy či formuláře.

 

Právní klinika EUCS

Klientovi na jeho žádost může být sjednána služba Právní Kliniky EUCS, která v sobě zahrnuje možnost konzultace jakéhokoli právního problému zdarma. Vymáhání pojistného plnění je zajišťováno bez průběžných plateb a nárok na odměnu vzniká pouze v případě úspěchu. Při řešení jiných právních problémů jsou klientovi zajištěny kapacity specializovaných advokátů a znalců a zvýhodnění jejich sazeb o 30 %. Finance srozumitelně zajišťuje součinnost na počátku řešení případu, později nastupují odborníci z EUCS.

Platba probíhá přímo na účet EUCS dle jimi dodané faktury.

 

Archivace produktové dokumentace

Finance srozumitelně s.r.o. ve spolupráci s Ivanou Hlavinkovou uchovávají naskenovanou dokumentaci na zabezpečeném úložišti.

Klient může ponechat veškerou smluvní dokumentaci k produktovému portfoliu ve správě Finance srozumitelně s.r.o. i fyzicky = šanon. Na základě jeho souhlasu a předávacího protokolu je produktová dokumentace u Finance srozumitelně s.r.o. průběžně shromažďována, a to včetně veškeré korespondence Klienta k daným produktům. Klient má možnost kdykoli na pobočku Finance srozumitelně s.r.o. nebo jiné odsouhlasené místo přinést dokumenty, které chce do produktové dokumentace zařadit. Současně má Klient právo si část nebo celou produktovou dokumentaci na základě předávacího protokolu odnést. Klientovi je zajištěna kontrola předmětné korespondence a v případě nejasností či nesrovnalostí je Financemi srozumitelně s.r.o. upozorněn a situace je ihned řešena. Kontrola korespondence může probíhat i na základě skenů na e-mail iva@ivahlavinkova.cz. Dokumenty, které je dle zákona Finance srozumitelně s.r.o. povinen pro Klienta uchovávat, jsou uchovávány zdarma.

 

Roční zhodnocení spolupráce

Finance srozumitelně s.r.o. asistuje při pravidelné roční kontrole produktového portfolia Klienta. Pokud je v té době na trhu lepší řešení situace Klienta v rámci finančních produktů, dle pokynu Klienta Finance srozumitelně s.r.o. zajistí zapracování případných úprav do stávajícího produktového portfolia Klienta, případně doporučí postup.

 

Administrace úvěrových produktů

Klient je Financemi srozumitelně s.r.o. kontaktován před termínem změny úrokové sazby úvěrů v produktovém portfoliu Klienta a současně je informován o aktuální situaci na trhu. Klientovi je předložena aktuální nabídka úrokových sazeb bank tak, aby měl Klient možnost zvolit si optimální řešení. Finance srozumitelně s.r.o. zastupuje Klienta při jednání s bankami i nebankovními institucemi v rámci vyjednávání lepších podmínek úvěru.

 

Evidence majetku a krizový plán

Klientovi je vypracován krizový plán pro rodinu pro případ nenadálé události, který obsahuje přehled a evidenci jejich významného movitého a nemovitého majetku, (dlouhodobých) pohledávek, závazků a souvisejícího finančního portfolia. Finance srozumitelně s.r.o. se zavazuje poskytnout svou asistenci v případě událostí spojených s výpadkem příjmu, sestavení evidence finančního majetku a ekonomických návrhů pro úspěšné vyřešení situace. Pro vypracování plánu je nutná spolupráce Klienta a předání přesných informací o majetku Financím srozumitelně s.r.o.

 

ČSSZ - kontrola důchodů od státu

Klientovi je připravena žádost o vystavení Informativního osobního listu důchodového pojištění a zjištění přehledu neevidovaných dob pro včasné dohledání jednotlivých nezaevidovaných časových výluk.

 

ČSSZ - doplnění potřebných rent rezervami či pojištěním

Následně podle spočtených očekávaných důchodů viz předchozí bod spočítáme a začneme vytvářet potřebné rezervy a případně doplníme pojištěním, dokud tyto rezervy nejsou k dispozici pro případné použití.

 

CENÍK SLUŽEB

  Basic Standard  VIP
Právní klinika EUCS lze lze lze
On-line finanční aktuality x x x
Hlášení pojistných událostí x x x
Služba optimalizace domácnosti x x x
Služba MyPlann x x x
Aplikace Finly x x x
Vstupy na herní večery Finance srozumitelně s.r.o. x x x
Zpracování finančního plánu x x x
Konzultace dle potřeby 1 hod. v ceně x x
Aktualizace finančního plánu dle potřeby   x x
Roční zhodnocení spolupráce   telefonicky osobně
Administrace úvěrových produktů   x x
Komplexní zpracování administrativy, kontrola výpisů   x x
ČSSZ - kontrola neevidovaných dob pojištění pro důchody   x x
ČSSZ - doplnění potřebných rent rezervami či pojištěním   x x
Snížený vstupní poplatek u investic     x
Archivace produktové dokumentace včetně šanonu     x
Správa finančního portfolia a tvorba finanční nezávislosti     x
Evidence majetku     x
Krizový plán     x
Měsíční paušál 200 Kč 500 Kč 700 Kč
       
Placené poradenství - osobní konzultace, posouzení a návrh řešení    1 500 Kč/hod.  
Zpracování dokumentace ke stávajícím  smlouvám, zpřehlednění složek 500 Kč/hod.  
Cestovní náklady   0 Kč/km  

 

V případě Vašeho zájmu o placené poradenství se můžete zaregistrovat zde:

 

Finance srozumitelně s.r.o.,

IČ: 07859376, se sídlem Žďár 87, 679 02

Spisová značka: C 110622 vedená u Krajského soudu v Brně s datem zápisu: 1. února 2019,

číslo účtu: 2201581402/2010,

jednatel Ivana Hlavinková, EFA 

 

Aplikace FINLY


Spravujte rodinný rozpočet chytře

Finly app je šikovná aplikace určená lidem, kteří chtějí mít přehled svých příjmech, výdajích a plnění svých cílů. 

Uvidíte, jak se Vám daří budovat finanční nezávislost a majetek.

Aplikace Finly je pro mé klienty zdarma.

Chci vidět, jak to funguje

 finly_app_obrazek_do_textu 

 

 

Konzultace


Stojíte před důležitým rozhodnutím s penězi, nebo „jen“ chcete lépe rozumět Vaší finanční situaci a možnostem?

Konzultace Vám na základě odborných informací pomohou pochopit aktuální finanční situaci a udělat správné rozhodnutí o Vaší finanční budoucnosti.

V pohodlí Vašeho domova nebo jiném diskrétním prostředí probereme Vaši situaci a nalezneme způsoby, jak ji řešit.

Nezávislá konzultace je něco, co finanční poradci běžně neposkytují, ač obvykle tvrdí opak – jsou totiž placeni z provizí a tedy z toho, co prodají. Obvykle Vám například neporadí nechat si pojištění, které již máte, a jen ho doplnit chybějícími riziky.

Za mé rady zaplatíte hotově a díky tomu máte záruku, že budou vždy fér a nebudou závislé na tom, zda Vám něco prodám či ne.  

Mé placené rady jsou proto často nesrovnatelně levnější než takzvané rady zdarma.

Cena 1 500Kč/h konzultace.

 

On-line konzultace


 

Články


Daňové výhody pro rodiny s dětmi Daňové výhody pro rodiny s dětmi Celý článek

Máte malé děti? Případně starší do věku 26 let, které se stále ještě soustavně vzdělávají jako přípravu na povolání nebo je z jiného důvodu vyživujete? Přečtěte si, jak můžete získat daňové zvýhodnění v rámci daňového přiznání za rok 2019. Například uplatněním slevy na daních za umístění dítěte do předškolního zařízení nebo formou daňového bonusu, případně i slevy na manželku (manžela).

Které banky umožní klientům postiženým koronavirem odklad splátek úvěrů? Které banky umožní klientům postiženým koronavirem odklad splátek úvěrů? Celý článek

Česká bankovní asociace (ČBA), která zastupuje naprostou většinou bank na českém trhu, vydala ve čtvrtek 12.3.2020 prohlášení o přijetí mimořádného opatření bankami.
Banky umožní odklad splátek hypotečních a spotřebitelských úvěrů. 

„Prezidium České bankovní asociace (ČBA) se shodlo, že vhodným nástrojem je v doložených případech poskytnout klientům možnost tříměsíčního odkladu splátek hypotečních a spotřebitelských úvěrů. Primárně se přitom banky zaměří na klienty z řad zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, protože lze předpokládat, že právě na ně dopadne epidemie nejtíživěji,“ uvedla mluvčí ČBA Monika Petrásková v tiskové zprávě. 

V bankách lze odložit splátky úvěrů například při ztrátě zaměstnání i normálně. Nicméně odklad splátek se zapisuje do registru dlužníku (BRKI a NRKI). 

Na základě rozhodnutí ČBA by se v souvislosti případě klientů postiženým koronavirem neměl odklad splátek zapisovat do registru dlužníků. 
„Prezidium ČBA si je vědomo možných tíživých dopadů epidemie COVID-19 na bankovní klienty a potvrzuje, že banky za svými klienty stojí a budou připraveny konkrétně pomoci těm klientům, na které ekonomické důsledky epidemie dopadly,“ komentoval čtvrteční rozhodnutí prezidia výkonný ředitel bankovní asociace Pavel Štěpánek. 

Pojďme se tedy podívat, které banky opravdu stojí za svými klienty a umožní jim 3 měsíční odklad splátek hypotečních a spotřebitelských úvěrů. 

Reference


Paní Hlavinková jako finanční poradce je profesionál ve svém oboru a navíc slušný člověk s lidským přístupem, vždy ochotná dobře poradit a pomoci. Jsem jí velmi vděčná za vyřešení mé finanční situace. Děkuji a vřele doporučuji její služby.

Irena Bartošová, výtvarnice, Muzeum Brněnska, Brno

 

S Ivou a jejími službami jsem nadmíru spokojena. Původně jsem ji oslovila na doporučení svých známých pro další nezávislý názor na čerpání hypotéky. Její služby, přístup, ochota a profesionalita způsobily velmi rychlou výměnu poradkyně a svého kroku rozhodně nelituji. Například vyřízení hypotéky v daném termínu a s obrovskými komplikacemi bych asi jinak opravdu nezvládla. Děkuji a vřele doporučuji!

Mgr. Lenka Kramářová, profesorka gymnázia Vídeňská, Brno

 

Naprosto profesionální poradce. V kanceláři jsme nikdy nebyli, přišla vždycky k nám. Trvale se o nás zajímá. Kéž by byli všichni poradci na takové profesionální úrovni!

Manželé Horští, Brno

 

Skutečný/nehraný zájem o klienta, ochota vysvětlit neznámé oblasti/produkty, trpělivost, setrvání s klientem i v případě jeho finálního neakceptování produktu v původně nabízené podobě, vstřícnost, velmi slušné jednání na úrovni. Rozhodně doporučuji spolupráci. 

Luděk Černý, Újezd u Brna, IT Honeywell

 

Paní Hlavinková má opravdu přehled. Poradila, vysvětlila a vyhotovila nejvhodnější variantu pro nás.

Manželé Šínovi, Vranovice

 

S Ivou spolupracujeme již několik let. Vyřizovala náš první úvěr ze stavebního spoření. A od té doby víme, že máme člověka, na kterého se můžeme spolehnout. Její skvělý přístup k životu, nadhled a slušnost se promítají do její práce. Velmi si ceníme její diskrétnosti, nevtíravosti a profesionality. 

V dnešní době nás obklopuje moře finančních poradců.....My můžeme s čistým svědomím doporučit našeho poradce - Ivu Hlavinkovou.

Jitka a Jiří Maděrovi, Modřice u Brna

 
Další reference najdete na www.dobryporadce.cz/613-iva-hlavinkova