Kontakty


Iva Hlavinková EFA

733533451

iva@ivahlavinkova.cz

kancelář Brno: Money2u s.r.o., Tolstého 35, 616 00 Brno

kancelář a sídlo: Dandova 13, Horní Počernice, 193 00 Praha 9

https://www.facebook.com/ivahlavinkova.cz/

https://www.linkedin.com/in/ivahlavinkova/

Finanční služby propagované a nabízené na tomto webu poskytuje společnost Ivana Hlavinková a zde uvedení poradci jako fyzické osoby, kteří jsou v oblasti:
* pojištění registrovaní podle zákona č. 170/2018 Sb. jako vázaní zástupci samostatného zprostředkovatele pojištění,
* doplňkového penzijního spoření podle zákona č. 427/2011 Sb. jako vázaní zástupci samostatného zprostředkovatele doplňkového penzijního spoření
* spotřebitelských úvěrů podle zákona č. 257/2016 Sb. jako vázaní zástupci samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru,
společnosti SAB servis s.r.o., IČO: 24704008, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Jungmannova 748/30, PSČ 11000. Tuto skutečnost je možné ověřit v Seznamu regulovaných a
registrovaných subjektů finančního trhu České národní banky nahttp://www.cnb.cz/cnb/jerrs, kde také najdete aktuální podrobnosti o registraci a jejím rozsahu.

 

O mně


Iva Hlavinková

Můžete se na mě  obrátit s čímkoliv, vždy pro vás budu hledat optimální řešení. 

Ve světě financí se pohybuji od roku 1998 a moje práce mi stále dává smysl a baví mě.

Postupně jsem se zorientovala v životním i neživotním pojištění, vyřizuji hypotéky, úvěry. Vybereme vhodné spoření, penzijní fond nebo investici. Poradím i s účty nebo celým finančním plánem.

Domluvíme se, zda využijete moje placené služby nebo máte zájem jen o zprostředkování - vysvětlím Vám rozdíly.

Velmi ráda se s Vámi  setkám osobně nebo online, probereme Vaši finanční situaci, plány a cíle a začneme společně pracovat na jejich naplnění.

Půjdete do toho se mnou?

Zavolejte, napište - těším se na Vás.

 

Finanční služby propagované a nabízené na tomto webu poskytuje společnost Ivana Hlavinková a zde uvedení poradci jako fyzické osoby, kteří jsou v oblasti:
* pojištění registrovaní podle zákona č. 170/2018 Sb. jako vázaní zástupci samostatného zprostředkovatele pojištění,
* doplňkového penzijního spoření podle zákona č. 427/2011 Sb. jako vázaní zástupci samostatného zprostředkovatele doplňkového penzijního spoření
* spotřebitelských úvěrů podle zákona č. 257/2016 Sb. jako vázaní zástupci samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru,
společnosti SAB servis s.r.o., IČO: 24704008, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Jungmannova 748/30, PSČ 11000. Tuto skutečnost je možné ověřit v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní banky nahttp://www.cnb.cz/cnb/jerrs, kde také najdete aktuální podrobnosti o registraci a jejím rozsahu.

 

0 let zkušeností v oboru
0 obsloužených klientů
0 bank, pojišťoven a dalších institucí v portfoliu

Proč právě se mnou?

Moji klienti nejvíce oceňují:

Odbornost a srozumitelnost

Dříve než se rozhodnete vybrat nějakou službu, vše vám srozumitelně vysvětlím.

Řešení šité na míru

Vyberu na vaše potřeby a přání optimální řešení, vše potřebné zařídím

Flexibilita

Můžeme komunikovat přes internet, po telefonu nebo osobně.

Certifikáty


 

 

On-line kancelář


Vítám Vás, vstupte zde:

https://meet.google.com/iud-wosg-bao

On-line termíny


 

Placené poradenství


Stojíte před důležitým rozhodnutím s penězi a chcete odborný nezávislý názor či radu? Obáváte se, že Vám bude "prodáno" něco, co nepotřebujete? Nebo „jen“ chcete lépe rozumět Vaší finanční situaci a možnostem?

Nezávislé placené konzultace Vám pomohou pochopit aktuální finanční situaci a udělat správné rozhodnutí o Vaší finanční budoucnosti.

Finanční poradci nezávislé konzultace obvykle neposkytují. Jsou totiž placeni z provizí a tedy z toho, co prodají. 

Za mé rady můžete zaplatit hotově a mít tak záruku, že budou vždy fér a nebudou závislé na tom, zda Vám něco prodám či ne.  

Placené rady jsou proto často nesrovnatelně levnější než takzvané rady zdarma.

 

Cena 1 500,-Kč/h konzultace

Zpracování finančního plánu 15.000,-Kč

Platba na účet č. 1175217011/3030

 

Popis služeb - paušály

 

Zpracování finančního plánu

Ivana Hlavinková asistuje při modelaci, případně sestaví Klientovi jeho finanční portfolio na základě předaných informací od Klienta.

 

Aktualizace finančního plánu dle potřeby

Klient má právo na osobní schůzky dle potřeby, na kterých je mu prezentován přehled jeho stávajícího portfolia produktů, naspořených finančních prostředků a plnění finančních cílů. Podle informací sdělených Klientem jsou na schůzkách aktualizovány finanční plány Klienta a jeho cashflow. Případné změny promítne Ivana Hlavinková do aktuální podoby produktového portfolia Klienta.

 

Správa finančního portfolia a tvorba finanční nezávislosti

Klient je Ivanou Hlavinkovou informován o možnostech a vývoji na finančních trzích, aby docházelo k postupnému zvyšování finanční nezávislosti Klienta.  V případě zájmu i ke zvyšování znalostí a kompetencí Klienta.

 

Roční zhodnocení spolupráce

Ivana Hlavinková asistuje při pravidelné roční kontrole produktového portfolia Klienta. Pokud je v té době na trhu lepší řešení situace Klienta v rámci finančních produktů, dle pokynu Klienta Ivana Hlavinková zajistí zapracování případných úprav do stávajícího produktového portfolia Klienta, případně doporučí postup.

 

Komplexní zpracování administrativy, kontrola výpisů

Ivana Hlavinková zajišťuje přípravu změnových formulářů a jiné administrativní činnosti související s klientovým produktovým portfoliem. Dále je zajištěno zpracování a zaslání potřebných dokumentů na jednotlivé instituce a zároveň je vedena evidence formou naskenované odeslané dokumentace pro případné reklamace ve vztahu k institucím. Klientovi, který dodá skeny výpisů, jsou kontrolovány stavy a aktualizovány.

 

On-line finanční aktuality

Klientovi jsou přes evidovanou e-mailovou adresu zasílány novinky a informace z finančního trhu. Klient je informován o případných ekonomických změnách a novinkách týkajících se finančních produktů. Klient má možnost položit Ivaně Hlavinkové jakýkoliv upřesňující dotaz týkající se těchto finančních produktů.

 

Služba optimalizace domácnosti

Klient má nárok na zprostředkování zvýhodněných služeb souvisejících s chodem domácnosti. Jedná se o služby, které ovlivňují rodinný rozpočet a poskytují příležitost ke snížení pravidelných nákladů. Konkrétní výčet služeb je platný dle aktuální nabídky Ivany Hlavinkové.

 

Služba MyPlann

Elektronický šanon na archivaci všech smluv klienta. Zde si může klient sám vkládat skeny smluv a má přehled nejen o smlouvám ale i o všech výročích na jednotlivých smlouvách.

 

Hlášení pojistných událostí

Ivana Hlavinková pomáhá Klientovi při hlášení pojistných událostí. Ivana Hlavinková informuje Klienta o podkladech, které bude pojišťovna po Klientovi požadovat k řádnému nahlášení pojistné události (např. lékařské zprávy, rodný list, kopie neschopenky, záznam od policie atd.) a společně vyplní příslušné formuláře pojišťovny, či webové rozhraní, kde lze nahlásit pojistnou událost na pojišťovně on-line, případně dodá potřebné odkazy či formuláře.

 

Právní klinika EUCS

Klientovi na jeho žádost může být sjednána služba Právní Kliniky EUCS, která v sobě zahrnuje možnost konzultace jakéhokoli právního problému zdarma. Vymáhání pojistného plnění je zajišťováno bez průběžných plateb a nárok na odměnu vzniká pouze v případě úspěchu. Při řešení jiných právních problémů jsou klientovi zajištěny kapacity specializovaných advokátů a znalců a zvýhodnění jejich sazeb o 30 %. Finance srozumitelně zajišťuje součinnost na počátku řešení případu, později nastupují odborníci z EUCS.

Platba probíhá přímo na účet EUCS dle jimi dodané faktury.

 

Archivace produktové dokumentace

Ivana Hlavinková uchovává naskenovanou dokumentaci na zabezpečeném úložišti.

Klient může ponechat veškerou smluvní dokumentaci k produktovému portfoliu ve správě Ivany Hlavinkové i fyzicky = šanon. Na základě jeho souhlasu a předávacího protokolu je produktová dokumentace u Ivany Hlavinkové průběžně shromažďována, a to včetně veškeré korespondence Klienta k daným produktům. Klient má možnost kdykoli na pobočku Ivany Hlavinkové nebo jiné odsouhlasené místo přinést dokumenty, které chce do produktové dokumentace zařadit. Současně má Klient právo si část nebo celou produktovou dokumentaci na základě předávacího protokolu odnést. Klientovi je zajištěna kontrola předmětné korespondence a v případě nejasností či nesrovnalostí je Ivana Hlavinková upozorněna a situace je ihned řešena. Kontrola korespondence může probíhat i na základě skenů na e-mail iva@ivahlavinkova.cz. Dokumenty, které je dle zákona Ivana Hlavinková povinna pro Klienta uchovávat, jsou uchovávány zdarma.

 

Roční zhodnocení spolupráce

Ivana Hlavinková asistuje při pravidelné roční kontrole produktového portfolia Klienta. Pokud je v té době na trhu lepší řešení situace Klienta v rámci finančních produktů, dle pokynu Klienta Ivana Hlavinková zajistí zapracování případných úprav do stávajícího produktového portfolia Klienta, případně doporučí postup.

 

Administrace úvěrových produktů

Klient je Ivanou Hlavinkovou kontaktován před termínem změny úrokové sazby úvěrů v produktovém portfoliu Klienta a současně je informován o aktuální situaci na trhu. Klientovi je předložena aktuální nabídka úrokových sazeb bank tak, aby měl Klient možnost zvolit si optimální řešení. Ivana Hlavinková zastupuje Klienta při jednání s bankami i nebankovními institucemi v rámci vyjednávání lepších podmínek úvěru.

 

Evidence majetku a krizový plán

Klientovi je vypracován krizový plán pro rodinu pro případ nenadálé události, který obsahuje přehled a evidenci jejich významného movitého a nemovitého majetku, (dlouhodobých) pohledávek, závazků a souvisejícího finančního portfolia. Ivana Hlavinková se zavazuje poskytnout svou asistenci v případě událostí spojených s výpadkem příjmu, sestavení evidence finančního majetku a ekonomických návrhů pro úspěšné vyřešení situace. Pro vypracování plánu je nutná spolupráce Klienta a předání přesných informací o majetku Ivaně Hlavinkové.

 

ČSSZ - kontrola důchodů od státu

Klientovi je připravena žádost o vystavení Informativního osobního listu důchodového pojištění a zjištění přehledu neevidovaných dob pro včasné dohledání jednotlivých nezaevidovaných časových výluk.

 

ČSSZ - doplnění potřebných rent rezervami či pojištěním

Následně podle spočtených očekávaných důchodů viz předchozí bod spočítáme a začneme vytvářet potřebné rezervy a případně doplníme pojištěním, dokud tyto rezervy nejsou k dispozici pro případné použití.

 

CENÍK SLUŽEB

  Basic Standard  VIP
Právní klinika EUCS lze lze lze
On-line finanční aktuality x x x
Hlášení pojistných událostí x x x
Služba optimalizace domácnosti x x x
Služba MyPlann x x x
Vstupy na herní večery Finance srozumitelně s.r.o. x x x
Zpracování finančního plánu x x x
Konzultace dle potřeby 1 hod. v ceně x x
Aktualizace finančního plánu dle potřeby   x x
Roční zhodnocení spolupráce   x x
Administrace úvěrových produktů   x x
ČSSZ - kontrola neevidovaných dob pojištění pro důchody   x x
ČSSZ - doplnění potřebných rent rezervami či pojištěním   x x
Komplexní zpracování administrativy, kontrola výpisů     x
Evidence majetku     x
Archivace produktové dokumentace včetně šanonu     x
Tvorba finanční nezávislosti     x
       
       
Měsíční paušál 200 Kč 500 Kč 700 Kč
       
Placené poradenství - osobní konzultace, posouzení a návrh řešení    1 500 Kč/hod.  
Zpracování dokumentace ke stávajícím  smlouvám, zpřehlednění složek 500 Kč/hod.  
Zpracování finančního plánu    15 000 Kč  

Platba na účet č. 1175217011/3030

 

V případě Vašeho zájmu o placené poradenství se můžete zaregistrovat zde:

 

Ivana Hlavinková EFA

IČ: 64283682, se sídlem Dandova 13, 193 00 Praha

číslo účtu: 1175217011/3030

 

 

Odhad ceny nemovitosti


Online odhad během pár vteřin

Stačí vyplnit několik údajů ve formuláři níže a okamžitě získáte odhad ceny vaší nemovitosti.

Vypočítaná cena se vám zobrazí ihned na webu a také vám ji pošleme s dalšími údaji do e-mailové schránky.

Správně určená tržní cena

Pro výpočet ceny používáme reálné ceny podobných nemovitostí ve vašem okolí.

Získáte tak skutečnou tržní cenu vaší nemovitosti.

Vyvarujete se možných chyb

Vyhněte se chybám, které dokáží zbrzdit prodej nemovitosti i v řádech měsíců.

Chybně určená tržní cena Vám přináší komplikace a starosti, zbytečně tedy neriskujte.Spočítejte si tržní hodnotu vaší nemovitosti ZDARMA:


Vyberte typ nemovitosti:

Lokalita

Toto pole je povinné!
Toto pole je povinné!
Toto pole je povinné!

Velikost a stav

m2 Toto pole je povinné!

Vyberte stav nemovitosti!

Cenový odhad

Vyberte druh!


Další údaje

Dispozice

Vlastnictví

Energetická náročnost

Další plochy

m2
m2
m2
m2
m2

Další informaceVaše údaje

Toto pole je povinné!
Toto pole je povinné! E-mail nemá platný formát!
Toto pole je povinné! Telefon nemá platný formát!
Je potřeba souhlasit se zpracováním osobních údajů!

Po odeslání formuláře se vám ihned zobrazí vypočítaná cena zde na webu a výpočet vám také dorazí do e-mailové schránky.

Odhad reprodukční ceny nemovitosti


Máte správně pojištěnou nemovitost?

Ceny nemovitostí v čase rostou a proto je potřeba pojistné smlouvy pravidelně aktualizovat.

Spočítejte si na této stránce aktuální reprodukční hodnotu vaší nemovitosti. Tedy částku, na kterou by měla být vaše nemovitost pojištěna.

Online odhad během pár vteřin

Stačí vyplnit několik údajů ve formuláři níže a okamžitě získáte odhad ceny vaší nemovitosti.

Vypočítaná cena se vám zobrazí ihned na webu a také vám ji pošleme s dalšími údaji do e-mailové schránky.

Správně určená reprodukční cena

Pro výpočet ceny používáme reálné ceny podobných nemovitostí ve vašem okolí.

Získáte tak skutečnou tržní cenu vaší nemovitosti.Spočítejte si reprodukční hodnotu vaší nemovitosti ZDARMA:


Nemovitost

Toto pole je povinné!

Hodnota bude spočítána pro celý bytový dům. Odhad samostatné bytové jednotky nelze spočítat automaticky. Pokud vás zajímá, jestli máte váš byt pojištěný na správnou hodnotu, kontaktujte mě.

Toto pole je povinné!
Toto pole je povinné!
Toto pole je povinné!
Toto pole je povinné!
Toto pole je povinné!
Toto pole je povinné!

Lokalita

Toto pole je povinné!
Toto pole je povinné!
Toto pole je povinné!

Vaše údaje

Toto pole je povinné!
Toto pole je povinné! E-mail nemá platný formát!
Toto pole je povinné! Telefon nemá platný formát!
Je potřeba souhlasit se zpracováním osobních údajů!

Po odeslání formuláře se vám ihned zobrazí vypočítaná cena zde na webu a výpočet vám také dorazí do e-mailové schránky.

Články


Jak se pojistit na letní dovolenou: Průvodce cestovním pojištěním Jak se pojistit na letní dovolenou: Průvodce cestovním pojištěním Celý článek

Léto je v plném proudu a s ním přichází i čas dovolených a cestování. Ať už plánujete rodinný výlet k moři, dobrodružnou cestu po Evropě nebo jen víkendový výlet do hor, je důležité myslet na cestovní pojištění. To vám poskytne klid a jistotu, že jste chráněni před nečekanými událostmi, které by mohly vaši dovolenou zkomplikovat.

Jak efektivně učit děti finanční gramotnosti prostřednictvím kapesného Jak efektivně učit děti finanční gramotnosti prostřednictvím kapesného Celý článek

Kapesné je jedním z prvních kroků, jak děti učit finanční gramotnosti. Správné nakládání s penězi je dovednost, kterou si děti nesou do dospělosti, a proto je důležité začít s výukou co nejdříve. V tomto článku se zaměříme na význam kapesného pro rozvoj finanční gramotnosti a také na dlouhodobé spoření dětem. Naučme naše děti, jak se správně starat o své finance.

Kalkulačky


Výše splátky úvěru

Výsledek

Kalkulačka

Hypoteční kalkulačka

Výsledek

Kalkulačka

Kalkulačka RPSN

Výsledek

Kalkulačka

Inflační ztráta

Výsledek

Kalkulačka

Kolik vynáší moje spoření

Výsledek

Kalkulačka

Zhodnocení vkladu

Výsledek

Kalkulačka

Kolik měsíčně ukládat

Výsledek

Kalkulačka

Pravidelné spoření

Výsledek

Kalkulačka

Invalidní důchod

Výsledek

Kalkulačka

Měsíční renta

Výsledek

Kalkulačka