Nenechte se státem oškubat na důchodech

Nenechte se státem oškubat na důchodech

Je to až neuvěřitelné, že většina Čechů přichází zbytečně až o 10% důchodu od státu, na který mají skutečně nárok za svoji celoživotní práci. Pokud máte zájem něco s tím udělat, ozvěte se mi. Protože pořekadlo, že z práce půjdeme rovnou do hrobu, se při průměrném věku 78 let a se stávající hranicí důchodu 65 let, stává opravdu jen pořekadlem.

Všichni věříme tomu, že Česká správa sociálního zabezpečení ( ČSSZ ) eviduje veškeré doby pojištění do kterých spadá studium, zaměstnání, mateřská dovolená, rodičovská dovolená, vojenská služba, evidence na Úřadě práce atd., ale mnohdy tomu tak není. Když si půjdete žádat o důchod, tak Vás nikdo neupozorní, že máte někde chybějící data, nebo že máte doložit určitý dokument. Jednoduše Vám to spočítají a vy pak každý měsíc budete přicházet o část důchodu, na který jste měli právo a který jste si za léta v zaměstnání zasloužili.

Nyní máte tyto informace a i možnost, jak s tím něco udělat. Teď už je další krok jen na Vás.

 

Iva Hlavinková, €FA

 

Stáhněte si zdarma

Jak nenaletět finančním upírům

zpracováním osobních údajů