ČNB bankám zatnula tipec - mezi účelně vynaložené náklady nepatří ušlé úroky!

ČNB bankám zatnula tipec - mezi účelně vynaložené náklady nepatří ušlé úroky!

Uvažovali jste o přeúvěrování vašeho nevýhodného úvěru nebo chcete sloučit úvěry a doposud to nešlo? Konečně je zde řešení posvěcené ČNB.

V novém zákoně o spotřebitelském úvěru na bydlení z roku 2016 se nově objevil i doposud velice nejasný pojem - účelně vynaložené náklady banky při předčasném splacení úvěru na bydlení. 

Banky do těchto nákladů rády zahrnovaly i úroky, o které do budoucna při předčasném splacení přišly (často až do konce fixace či dokonce úvěru) a provize vyplacené zprostředkovatelům při sjednání úvěru.

ČNB považuje za účelně vynaložené náklady, které vzniknou věřiteli v souvislosti s předčasným splacením, pouze náklady prokazatelně zaúčtované v účetnictví věřitele = na jejich základě se sestavuje účetní uzávěrka věřitele.

Jinými slovy:

 • náklady na plat na zaměstnance, který zpracovává tuto žádost
 • poplatky hrazené katastru nemovitostí
 • poštovné
 • náklady na tisk a kopírování dokumentů
 • telefonní poplatky
 • spotřebované kancelářské potřeby
 • případné poplatky za notářské úkony, které si předčasné splacení vyžádalo

 

Podle nově upřesněných pravidel banky nesmí promítat do poplatku například neúměrně vysoké náklady nebo úkony přímo nesouvisející s předčasným splacením - sem patří náklady vynakládané bez ohledu na to, zda je nebo není úvěr splacen předčasně.

Do poplatku za předčasnou splátku tedy banky nesmí zahrnout:

 • cestovní náklady
 • náklady nadbytečných schůzek se spotřebitelem
 • odměnu hrazenou advokátní kanceláři za provedení standardní administrace související s předčasným splacením nad částku nákladů vzniklých v situaci, kdy by stejný úkon provedl zaměstnanec banky
 • provizi vyplacenou zprostředkovateli za zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení
 • snížení úrokových výnosů
 • úrokové náklady věřitele z jeho dluhů

Shrnuto, podtrženo:

Podle ČNB není nákladem souvisejícím s předčasným splacením ani snížení úrokových výnosů po předčasném splacení, protože se jedná o ušlý zisk. Také provize vyplacená zprostředkovateli nepatří do účelně vynaložených nákladů, protože se jedná o volitelný náklad vynaloženým cíleně k tomu, aby právní vztah vznikl, a nesouvisí tak s předčasným splacením úvěru.

Tyto dvě položky doposud vyčíslení velice navyšovaly, ale dnes již banky úroky ani provizi do účelně vynaložených nákladů zahrnout nesmí - tím se klientům velice zlevní změna banky, splacení úvěru s vysom,kým úrokem nebo jinak nevýhodnou sazbou i v průběhu fixace.

Pokud se budete chtít podívat na vaše konkrétní možnosti refinancování nebo potřebujete nový úvěr na bydlení, tak vám s tím ráda pomohu.

 

Stáhněte si zdarma

Jak nenaletět finančním upírům

zpracováním osobních údajů